Om C. Edgren

Affärsidé

C. EDGREN AB marknadsför rationella fästelement till rätt pris med marknadens bästa leveransservice.
Våra kunder är vanligen mindre och medelstora tillverkningsindustrier, ofta i underleverantörsledet.

Inriktning

Vi riktar oss speciellt till kundernas konstruktions- och utvecklingsavdelningar.
Vi är övertygade om att konstruktion med våra fästelement är den enklaste vägen tilll rationell serieproduktion. Syftet är att framhålla fördelarna med att använda våra produkter redan i det tidiga konstruktionsarbetet. På så vis hjälper vi kunderna att bygga in rätt fästelement. Lämpliga distributörer ingår också bland våra kunder.

Utveckling

Vi utvecklar sortimentet genom att ständigt söka nya produkter som ännu bättre möter marknadens krav. Företagsledningen besöker årligen våra leverantörer för att på så sätt bevaka utvecklingen inom våra kärnområden. På det viset kan vi tidigt erbjuda våra kunder de senaste problemlösningarna.