Historia

C.EDGREN AB, igår, idag och imorgon

IGÅR…

Verksamheten grundades 1943 i Stockholm av Curt Edgren. Ursprungligen drevs företaget med agenturer för biltillbehör och bilverkstadsprodukter. Under många år dominerades försäljningen bl.a. av batteriladdare, som såldes i 100.000-tal.

I slutet av 60-talet började vi arbeta med fäst-element. De inledande produkterna var PRESTINCERT stansmuttrar och självstansande elektronikkomponenter.

Vid grundarens pensionering, 1982, övertogs verksamheten av Torbjörn Norélius som då, med tjugofem års erfarenhet av fästelement, tillförde företaget en rad nya agenturer inom området.

Under de följande åren förvärvades också kunskaper från stålbyggnadsbranschen och ett flertal agenturer för denna fogades till företaget.

1988 intresserade sig ESSVE PRODUKTER AB, specialiserade på fästelement för byggsektorn, för vårt företag. ESSVE saknade kunskap och produkter för stålbyggnation. 1989 såldes C.EDGREN AB till ESSVE.

I det tidiga 90-talet skymtade konjunkturnedgången på byggmarknaden, och vårt inarbetade industriprogram visade sig passa dåligt i ESSVE:s aktiviteter.

1991 köpte Torbjörn Norélius tillsammans med tidigare medarbetare, Sören Nyberg och Lars-Olof Pöntynen, tillbaka hela verksamheten – utom stålbyggnadsagenturerna.

IDAG…

Sedan återföreningen av företaget och kunskaper, har vi kunnat glädja oss åt en mycket gynnsam utveckling. Idag är vi tretton medarbetare, som för några år sedan flyttade in i nyuppförda och rationella lokaler i Hjälmarbergets Industricenter, vid E20 – strax söder om Örebro.

Med strategisk räckvidd inom hela Skandinavien, lagerför vi kvalitetsprodukter från många av Europas välkända tillverkare. Vår gemensamma ambition är att expediera order, som kommer in på förmiddagen – under samma dag.

I MORGON…

Vårt mål är att förstärka regionala engagemang och kundkontakter med fler kunniga säljare samt knyta ytterligare kvalitetsprodukter till vårt program.

Med över 90 års samlad bransch-kunskap, bevakar vi utvecklingen inom specialområdet, för att – i än större utsträckning – tillmötesgå industrins krav på tekniskt och ekonomiskt välanpassade problemlösningar.